Producten

Actieve Ingredienten


Azadirachtin:        Veroorzaakt een sterke vermindering van de eetlust van insecten en verhindert de voortplanting van insecten door beinvloeding van het insectenhormoon Ekdyson. Ook is het ook werkzaam tegen verschillende Nemotoden.
Meliantriol: Heeft een grote afstotende werking op insecten en beïnvloed hiermee de insectenvraat aan planten. Een mooi voorbeeld hiervan is het vermijden van de Neemboom door sprinkhanen in Afrika.
Salannin: Heeft een grote afstotende werking op insecten en beïnvloedt hiermee de insectenvraat aan planten. Een mooi voorbeeld hiervan is het vermijden van de Neemboom door sprinkhanen in Afrika.
Nimbin: Werkzaam tegen verschillende virussen  in planten (bijv. bij aardappelen) en bij vogels.

Nimbidin:  Werkzaam tegen verschillende virussen  in planten (bijv. bij aardappelen) en bij vogels. Is een van de ingrediënten die de bittere smaak van Neem veroorzaakt.
Belangrijkste literatuurbronnen


Disclaimer: De informatie zoals weergegeven op deze website is naar beste weten en met de grootste zorg samengesteld. De samenstellers aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die bij toepassing, gebruik of misbruik van de informatie en/of producten kan ontstaan. De verzamelde informatie gebaseerd op studies en experimenten van Neem gebruikers verspreid over de hele wereld. Deze is afkomstig van diverse literatuurbronnen en is uitdrukkelijk alleen bedoeld ter informatie. Wij garanderen en claimen niet dat pure olie hetzelfde effect zal hebben in alle voorkomende, of vergelijkbare  gevallen. Pure Neemolie is alleen voor uitwendig gebruik. Zoals met elk natuurlijk product wat op de huid gebracht wordt, dient dit vooraf getest te worden klein gedeelte van de huid en dient direct gestopt te worden als zich problemen voordoen.